Nyelv választás:     Magyar      Angol

Szakterületeink

Irodánk többek között az alábbi szakterületeken nyújt jogi szolgáltatást ügyfeleinek. A szakterületek és a bennük foglalt tevékenységek felsorolása nem teljes körű, bármilyen jogi problémával forduljon bizalommal hozzánk, és az ügy ismeretében ajánlatot teszünk a képviselet ellátására, illetve amennyiben erre valamely okból nem lesz lehetőségünk, megfelelő felkészültségű ügyvéd kollégát fogunk javasolni Önnek.

Büntetőjog

Irodánk büntetőjogi képviseletet ellátó ügyvédje több évtizedes büntetőjogi tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik.
Tevékenységünk a büntetőeljárásokban ellátott képviselet során:
Konzultáció, tanácsadás, védelmi stratégia kialakítása, tájékoztatás a vonatkozó jogszabályokról;
Terheltek, sértettek képviselete a büntetőeljárás minden szakában nyomozóhatóságok, vádhatóság, bíróság előtt;
Ügyvédi képviselet büntetés végrehajtása során;
Képviselet szabálysértési eljárásokban;
Feljelentés szerkesztése, benyújtása;
Polgári jogi igény érvényesítése büntetőeljárások során;
Tanú képviselete;
Képviselet magánvádas eljárásokban;
Sértett képviselete pótmagánvád során.

Családjog, öröklési jog

Képviselet bontóperben, házassági vagyonjogi perekben, gyermek elhelyezési ügyekben;
Házassági szerződések szerkesztése;
Képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési perekben;
Öröklési szerződések szerkesztése.

Ingatlanjog

Adásvételi, ajándékozási, bérleti, használati és egyéb, ingatlanokra vonatkozó szerződések szerkesztése;
Zálogjogi szerződések szerkesztése;
társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), házirend, szerkesztése, módosítása;
Földhivatali eljárások;
Képviselet ingatlanokra vonatkozó (például szerződés érvénytelensége iránt indított) perekben.

Társasági jog

Cégiratok szerkesztése cégalapítási, módosítási ügyekben valamennyi cégformára vonatkozóan, képviselet cégbírósági eljárásban;
Végelszámolással, csődeljárással, felszámolási eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet.

Civiljog

Egyesületekkel és alapítványokkal kapcsolatos eljárások

Közigazgatási jog

Képviselet közigazgatási eljárásokban (például: építéshatósági eljárás, birtokvédelem)
Képviselet közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben.

Végrehajtási jog

Követelések érvényesítése, ingatlan kiürítése iránti végrehajtási eljárásokban jogi képviselet;
Közjegyzői okirat végrehajtási záradékoltatása;
Zálogjogosult képviselete végrehajtási eljárásban;
Képviselet végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti perekben.