Nyelv választás:     Magyar      Angol

Díjazás

Az idős, tapasztalt ügyvédet jogi tanácsért hívja fel valaki telefonon.
- Sajnos erre a kérdésre telefonon nem tudok Önnek válaszolni.
- Ügyvéd úr, Ön olyan tapasztalt, biztosan tudja a választ erre az egyszerű kérdésre.
- Természetesen én a választ tudom, csak Ön nem tudja a tiszteletdíjamat a telefonkagylóba tuszkolni.

A fenti eset óta sokat változott a világ, számos ügyvéd, ügyvédi iroda vállalja, hogy akár e-mail útján megfogalmazott kérdésre szintén elektronikus levélben rövid választ ad megbízási díj elvárása nélkül. Irodánk sem zárkózik el a tájékoztatásnak ezen módjától, azonban más kollégákhoz hasonlóan mi is felhívjuk a figyelmet, hogy a laikus ügyfél által megfogalmazott kérdés nem minden esetben tartalmazza az ügyre vonatkozó összes lényeges információt, így az esetleges információhiány helytelen tájékoztatáshoz vezethet, ezért az ilyen levélváltás nem minősül jogi tanácsadásnak. Az ügy valamennyi körülményének, iratainak ismerete nélkül tehát véleményünk szerint nem lehet felelősen jogi tanácsot adni. A tanácsadás ugyanúgy az ügyvédi tevékenység körébe tartozik, mint az iratszerkesztés vagy a peres képviselet. Az ügyvédi tevékenységet megbízási díj ellenében végezzük, ez biztosítja az iroda bevételét, amely fedezi költségeinket, munkatársaink javadalmazását, az iroda fenntartását. Lehetőségeinkhez mérten az arra rászorulóknak végzünk ingyenes, pro bono szolgáltatást, azonban fő szabályként megbízási díjért dolgozunk.

Az ügyvédi megbízási díj mértékére vonatkozóan Magyarországon nincs kötelező előírás, a díj mértékében az ügyfél és az ügyvéd szabadon állapodhat meg, amely megállapodásra a piaci körülmények természetesen befolyással vannak. A megbízási díj megállapításánál figyelemben vesszük az ellátandó ügy súlyát, bonyolultságát, a képviselet ellátásához szükséges időtartamot, és amennyiben megállapítható, az ügy pénzben kifejezhető értékét. Fontos számunkra, hogy az általunk javasolt díjat ügyfeleink is a kifejtett tevékenységünkkel arányban állónak tartsák, hiszen ez előfeltétele a megbízás létrejöttének. A megbízás létrejötte előtt teljes körű tájékoztatást adunk a megbízási díj mértékéről, számításának módjáról, a várható egyéb költségekről, hiszen leendő ügyfelünk csak ezen információk birtokában tud megalapozottan dönteni a megbízásról.